GEBINDER

Công dụng: Xử lý thịt yếu, tạo cấu trúc giữa thịt và mỡ, hạn chế tách rời, tăng khả năng kết dính.

Sản xuất: Sử dụng trong chế biến các sản phẩm từ thịt như chả lụa, giò thủ, chả bò, bò viên,….

Số XNCB: 25397/2014/ATTP-TNCB

Hàm lượng: 3-5 gam cho 1kg sản phẩm.

Công dụng: Xử lý thịt yếu, tạo cấu trúc giữa thịt và mỡ, hạn chế tách rời, tăng khả năng kết dính.

Sản xuất: Sử dụng trong chế biến các sản phẩm từ thịt như chả lụa, giò thủ, chả bò, bò viên,….

Số XNCB: 25397/2014/ATTP-TNCB

Hàm lượng: 3-5 gam cho 1kg sản phẩm.

Đặt hàng nhanh

Giao hàng tận nơi miễn phí

Chi tiết sản phẩm

Công dụng: Xử lý thịt yếu, tạo cấu trúc giữa thịt và mỡ, hạn chế tách rời, tăng khả năng kết dính.

Sản xuất: Sử dụng trong chế biến các sản phẩm từ thịt như chả lụa, giò thủ, chả bò, bò viên,….

Số XNCB: 25397/2014/ATTP-TNCB

Hàm lượng: 3-5 gam cho 1kg sản phẩm.

GEBINDER

Bình luận