MEATIPHOS K700

Công dụng: Tăng cường độ giòn, làm cứng, chắc, quyết dính, ổn định PH,…..

Sản xuất: Sử dụng trong chế biến chả lụa, chả chiên, chả bò, chả cá, xúc xích,…

Số XNCB: 25400/2014/ATTP-XNCB

Hàm lượng: 3-5 gam cho 1Kg sản phẩm. TAGSCHA LUA NGONCHA MUC QUANG NINHCHẮ

Công dụng: Tăng cường độ giòn, làm cứng, chắc, quyết dính, ổn định PH,…..

Sản xuất: Sử dụng trong chế biến chả lụa, chả chiên, chả bò, chả cá, xúc xích,…

Số XNCB: 25400/2014/ATTP-XNCB

Hàm lượng: 3-5 gam cho 1Kg sản phẩm. TAGSCHA LUA NGONCHA MUC QUANG NINHCHẮ

Đặt hàng nhanh

Giao hàng tận nơi miễn phí

Chi tiết sản phẩm

Công dụng: Tăng cường độ giòn, làm cứng, chắc, quyết dính, ổn định PH,…..

Sản xuất: Sử dụng trong chế biến chả lụa, chả chiên, chả bò, chả cá, xúc xích,…

Số XNCB: 25400/2014/ATTP-XNCB

Hàm lượng: 3-5 gam cho 1Kg sản phẩm.

MEATIPHOS K700

Bình luận