Tạo giòn dai cho nem NEMTIPHOS

Công dụng: Tạo giòn dai, tạo cấu trúc ổn định, Hạn chế nấm mốc, hạn chế nhớt khi chua cho nem…

Số XNCB: 25395/2014/ATTP-XNCB

Hàm lượng: 3-5 gam cho 1kg sản phẩm

Công dụng: Tạo giòn dai, tạo cấu trúc ổn định, Hạn chế nấm mốc, hạn chế nhớt khi chua cho nem…

Số XNCB: 25395/2014/ATTP-XNCB

Hàm lượng: 3-5 gam cho 1kg sản phẩm

Đặt hàng nhanh

Giao hàng tận nơi miễn phí

Chi tiết sản phẩm

Công dụng: Tạo giòn dai, tạo cấu trúc ổn định, Hạn chế nấm mốc, hạn chế nhớt khi chua cho nem…

Số XNCB: 25395/2014/ATTP-XNCB

Hàm lượng: 3-5 gam cho 1kg sản phẩm

phụ gia Tạo giòn dai cho nem NEMTIPHOS

Bình luận